Missie

Samen met partners woningnood bestrijden en mogelijkheden voor scholing verbeteren in ontwikkelingslanden.

Visie

Wij stellen “economic active poor” in staat met behulp van microfinanciering een eigen woning te (ver)bouwen en gebruik te maken van onderwijsmogelijkheden.

Verbinding

Housing4More is een Nederlandse stichting die samenwerkt met lokale partijen in Madurai, Zuid India. Deze lokale partijen, o.a. Dhan Foundation en KDFS, bepalen welke klanten in aanmerking komen en volgen de dagelijkse praktijk en geldstromen. Om vinger aan de pols te houden en verbetering en vernieuwing aan te brengen gaan enkele bestuursleden van de stichting met enige regelmaat naar India.

De stichting houdt zich in Nederland onder andere bezig met het werven van gelden en het verbinden van partijen aan Housing4More. Doel hierbij is om lokale partijen met elkaar te verbinden, invulling te geven aan maatschappelijk verantwoord ondernemen en het delen van kennis aan het project door de verschillende partijen. In 2012 is er voor het eerst een bouwreis georganiseerd met lokale partijen. In 2014 is de tweede bouwreis georganiseerd.

Beleid

Download ons beleidsplan.

Resultaat

Inmiddels zijn er 111 nieuwe woningen gebouwd en 328 woningen verbouwd. Met de Dhan Foundation bekijken we de mogelijkheden om een heel nieuw Housing4More dorp te bouwen. Dit gebeurt in de vorm van clusterhousing.

Interesse

Als u belangstelling heeft voor Housing4More, een donatie wilt doen of contact met ons wilt opnemen, dan kan dat via info@housing4more.org

Bestuur

Het bestuur van Housing4More bestaat uit:

Tonny Drijdijk, Hoedekenskerke, voorzitter
Richard de Jager, Yerseke, penningmeester/secretaris
Fred Roodenburg, Nieuwerkerk, bestuurslid
Janine Schoneman, Schuddebeurs, ondersteunend lid

Het beloningsbeleid: de bestuursleden voeren hun functie onbezoldigd uit.

Volg Housing4More:
icon-1 icon-2 icon-3
css.php