Housing4More                                                              hlogo

Achtergrond

In een ontwikkelingsland als India heeft een deel van de bevolking geen toegang tot het bankenstelsel. Met het verstrekken van een microfinanciering kan ook deze groep werkenden mogelijk een eigen woning of verbouwing financieren. Over de lening wordt rente en aflossing betaald. Met de aflossingen worden vervolgens opnieuw leningen uitgezet aan nieuwe klanten.

Ontstaan

Het project Housing4More is ontstaan uit een afstudeeropdracht. De opdracht was om te onderzoeken of er behoefte is aan het bouwen van huizen op basis van microfinanciering in ontwikkelingslanden. Er is onderzoek gedaan, er zijn contacten gelegd in India en na verloop van tijd zijn de eerste woningen op deze wijze gefinancierd. Het betreft zowel nieuwe woningen als verbouwingen aan bestaande woningen.

 

P1060718    P1090423

Ambitie

Housing4More staat voor het creëren van mogelijkheden voor mensen op of net onder de armoedegrens om een bezit op te bouwen in de vorm van een woning. Immers, het bezitten van een woning vergroot de zelfredzaamheid van mensen. Daarbij is in India het bezit van een eigen woning een levensdoel op zich. Vanaf 2017 richten wij ons naast deze primaire behoefte van huisvesting ook op het faciliteren van scholing. Dit betekent de financiële mogelijkheid om een studie te kunnen volgen voor dezelfde doelgroep en het beschikbaar stellen van onderwijsmateriaal en meubilair.

 

Lees verder >

 

 

 

 

Volg Housing4More:
icon-1 icon-2 icon-3
css.php